Nootan Vidarbha Shikshan Mandal's Amaravati

Mahila Mahavidyalaya, Jog Chowk, Amravati

Affiliated to Sant Gadge Baba Amravati University. Amravati
Tq.Amravati Dist. Amravati 444601

Late Shri Dadasaheb Khaparde

Late Shri Babasaheb Khaparde

NOTICE BOARD

FOUNDER

Late Shri Dadasaheb Khaparde

Founder

N.V.S. Mandal

PRESIDENT

Dr. Maya Shiralkar,

President

N.V.S. Mandal

PRINCIPAL

Dr. Sushma Deshmukh

Principal

Mahila Mahavidyalaya Amravati